Tag Archives: e-book

Apocalíptics i integrats

Llegim cada dia davant d’un ordinador:  notícies, correus, blocs, tuits,  fòrums…

Des d’aquest punt de vista la lectura digital és un fet quotidià que ja forma part de les nostres vides. Ho tenim absolutament assumit i avui dia no s’entén una feina sense la lectura digital. Aquí no hi ha apocalíptics ni integrats de la lectura digital. Vist així llegir un e-book no està tan lluny de llegir a una pantalla d’ordinador. Si prescindim del llibre com a objecte i només considerem l’acte de llegir, el suport no importa. A més, l’e-book presenta avantatges evidents pel món d’avui. Economia, usabilitat i respecte pel medi ambient (estalvi de paper, de massa forestal).

Ara bé, quan parlem de lectura literària, de llegir una novel·la, un assaig o poesia sovint es veu la pantalla com un estrany. Ara sí que ens trobem amb els apocalíptics, els tecnofòbics, que consideren que la lectura literària en pantalla no podrà igualar l’experiència sensorial de tenir entre les mans un llibre imprès.

I és ben cert que ens falta experiència al respecte, hi ha camí encara per recórrer. Però també és indiscutible que se’ns obre tot un món d’oportunitats . Com ara poder anotar el text que llegim amb els nostres comentaris, les lectures col·lectives en xarxa, compartir biblioteques personals i d’altres possibilitats que no podem imaginar-nos a hores d’ara.